Manja slova Veća slova RSS
>

53. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Datum objave: 01.07.2016 00:00 | Autor: Skupstina Crne Gore

Ispis Štampaj stranicu


Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu održali su kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca  Ivice Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, direktora Uprave policije Slavka Stojanovića kao i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića. Odbor je upoznat sa informacijama o preduzetim aktivnostima ovih organa u predmetima nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori, a posebna pažnja, ovom prilikom, bila je usmjerena na pitanja međusobne saradnje i koordinacije nadležnih državnih organa u postupcima rasvjetljavanja navedenih krivičnih djela.

Nakon objedinjene rasprave o ove dvije tačke dnevnog reda, Odbor je većinom glasova usvojio sljedeće:
1. Odbor od državnih organa nadležnih u postupcima rasvjetljavanja krivičnih djela ubistava u prethodnom periodu, u kontekstu rasprave vođene na sjednici, zahtijeva nastavak aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata u rješavanju svih postojećih slučajeva;
2. Odbor cijeni da je potrebna puna međuinstitucionalna saradnja između Vrhovnog državnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih državnih organa u rasvjetljavanju ovih krivičnih djela;
3. Odbor konstatuje potrebu za poboljšanjem sveukupnih kapaciteta državnih organa nadležnih u predmetnoj oblasti i insistira na blagovremenom planiranju finansijskih sredstava za unapređenje materijalnih i ljudskih resursa koji će doprinijeti postizanju boljih rezultata;
4. Uvažavajući visok stepen društvene opasnosti  krivičnog djela ubistvo i u vezi sa tim podrivanje temeljnog prava na život u Crnoj Gori, Odbor će u predstojećem periodu, na bazi izvještaja i informacija subjekata parlamentarnog nadzora, cijeniti potrebu za nastavkom kontrolnog saslušanja po predmetnoj temi.
U kontekstu rasprave o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u opštini Kotor i preduzetim aktivnostima nadležnih državnih organa u vezi sa tim:
5. Odbor je konstatovao da je bezbjednosna situacija u opštini Kotor, zadnjim događajima narušena i da je potrebno pojačati profesionalne aktivnosti koje će dovesti do potpune stabilizacije bezbjednosne situacije u ovoj opštini, sto zahtijeva punu koordinaciju i efikasno djelovanje svih činilaca bezbjednosnog sektora;
6. Odbor je uz konstataciju da u Odjeljenju bezbjednosti Kotor Centra bezbjednosti Herceg Novi Uprave policije, u okviru Stanice kriminalističke policije i Stanice policije postoje ograničeni kadrovski kapaciteti - ocijenio neophodnim pokretanje procedure za popunu upražnjenih radnih mjesta u što skorijem roku, kao i iniciranje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na bazi detaljne analize realnih potreba;
7. Odbor od učesnika sjednice, kao rezultat planskih i kontinuiranih aktivnosti iz prethodnog perioda, očekuje postizanje boljih rezultata u najskorijem roku, u cilju onemogućavanja djelovanja organizovanih kriminalnih grupa koje predstavljaju prijetnju po bezbjednosni ambijent u opštini Kotor i šire.