Manja slova Veća slova RSS
>

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana
Datum objave: 13.05.2014 13:30 | Autor: Agencija MINA

Ispis Štampaj stranicu


Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) mora biti depolitizovana i pouzdana nacionalna institucija, poručio je njen direktor, Boro Vučinić, navodeći da su u prethodnih par godina napravljene značajne kadrovske promjene.
Komentarišući zamjerke da se u bezbjednosnim službama na važnim mjestima i dalje nalazi kadar koji se smatra nepouzdanim , Vučinić je rekao da bi bilo korisno da se takve načelne ocjene i kvalifikativi, bez obzira od koga dolaze, potkrijepe konkretnim argumentima i da se vremenski bliže preciziraju.
“To je posebno važno zbog činjenice da se iznose optužbe na račun ljudi personalno, kao i da te kvalifikacije imaju naročitu težinu ukoliko se odnose na člana menadžmenta, odnosno na nekog ko ima rukovodnu funkciju”, kazao je Vučinić u intervjuu agenciji MINA.
Prema njegovim riječima, za razliku od nekog ranijeg perioda, kada su se mijenjale države i politike, a ciljevi bili često nedefinisani ili zamagljeni, danas postoji strateška vizija i jasan cilj – put ka NATO.
“Zato se niko ne može naći na odgovornoj poziciji u ANB ukoliko ne dijeli vrijednosti kolektivnog sistema bezbjednosti”, naveo je Vučinić.
Kako je rekao, isto tako, protiv svakog pripadnika Agencije koji bi na bilo koji način pokazao neprofesionalizam, posebno sa aspekta nepouzdanosti u postupanju sa tajnim podacima, bio bi odmah pokrenut adekvatan postupak.
“ANB mora biti depolitizovana i u svakom svom profesionalnom segmentu pouzdana nacionalna institucija, zbog čega se bilo koji oblik neprofesionalizma, nesavjesnosti i nepouzdanosti ne smije tolerisati”, saopštio je Vučinić.
Kad je riječ o kadrovima, on je podsjetio na, kako je rekao, značajne promjene koje su učinjene u prethodnih par godina.
Vučinić je rekao da je pored iskusnijih kadrova na određenim mjestima, šansu dobio i jedan broj mlađih službenika koji su se nametnuli odgovornošću i posvećenošću.
On je poručio da će ANB u narednom periodu intenzivno biti posvećena unaprjeđenju kadrovskih kapaciteta, edukaciji kadra i razvoju ljudskih resursa.
"Ipak, ovako važna institucija se, pored afirmacije mlađih kadrova, u određenoj mjeri mora oslanjati i na iskustvo i stručnost profesionalaca stečeno dugogodišnjim obavljanjem odgovornih poslova u Agenciji”, ocijenio je Vučinić.
On je naglasio da je, tokom prethodnih godina, značajan broj pripadnika Agencije iskoristio zakonske povoljnosti vezane za penzionisanje i napustio ANB.

Vučinić je saopštio da je, u sklopu ukupnih reformskih procesa, a u cilju dodatnog jačanja i planskog razvoja svojih kadrovskih potencijala, ANB formirala posebnu organizacionu jedinicu koja je nadležna za menadžment ljudskih resursa i dalju modernizaciju Agencije na tom planu.
“Potreba angažovanja novih, prevashodno mlađih, visoko-obrazovanih kadrova, definisana je kao jedan od ključnih prioriteta”, kazao je Vučinić.
On je, kako je naglasio, zadovoljan povodom iskazane zainteresovanosti upravo te kategorije ljudi za zasnivanje radnog odnosa u ANB.
“Naime, nakon nedavnog aktiviranja novog web-portala, a posredstvom stalno otvorene aplikacije za potencijalne kandidate za zaposlenje, ANB je primila preko 300 prijava i CV-a. Raduje diverzitet i kvalitet obrazovnih profila, kao i iskazani entuzijazam i motivisanost kandidata”, saopštio je Vučinić.
On je kazao da će sve dostavljene prijave i prateća dokumentacija biti uvršteni u registar potencijalnih kandidata za zaposlenje, kao i da će biti razmotreni shodno budućim kadrovskim potrebama ANB.
“U tom pogledu vjerujem da će Vlada uskoro pružiti podršku u obezbjeđivanju sredstava za angažman jednog broja zainteresovanih”, rekao je Vučinić.

Govoreći o neophodnoj reformi bezbjednosnih službi, on je kazao da Crna Gora, vođena svojim strateškim opredjeljenjem, pored izazova i prijetnji na nacionalnom i regionalnom nivou, dijeli izazove i prijetnje NATO država, što, rekao je, zahtijeva reformisanu ANB, koja će predstavljati jednu od karika kolektivnog sistema bezbjednosti.
“U tom kontekstu, logično je aktuelizovano pitanje reforme bezbjednosnih službi, kako od strane naših partnera, tako i domaće političke i ukupne javnosti. To smo prepoznali i kao prioritetnu institucionalnu obavezu i tome smo dnevno posvećeni“, naveo je on.
Kako je rekao, s obzirom na to da je partnerstvo odnos u kome obje strane teže istim standardima i kvalitetima kao preduslovu dobrih odnosa, ANB je intenzivirala saradnju sa službama NATO država i svaki reformski korak napravila nakon konsultacija sa NATO-partnerima.
“Mnogo toga radimo zajedno, jer jedino tako možemo izgraditi odnose zasnovane na punom povjerenju. To je krucijalno važno, zbog čega smo zadovoljni dostignutim nivoom partnerske saradnje, kao i ocjenama koje dobijamo od partnera vezano za napredak u reformama ANB. Naravno, reforme su neprekidan proces i pred nama je još mnogo reformskih izazova”, smatra Vučinić.

Proces reformi se, dodao je, nastavlja u svim segmentima, pa i normativnom, u punoj saradnji sa partnerima, iako je ANB već sada, kako je kazao, u najvećem dijelu, kompatibilna savremenim bezbjednosnim sistemima.
“U dijelu stvaranja zakonskih pretpostavki, tokom 2012. i 2013. godine, donesena su 22 podzakonska i opšta akta i deset pravilnika iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, čime su se stvorili uslovi za cjelovitu primjenu zakona i zakonitost u postupanju”, saopštio je Vučinić.
On je kazao da je započet rad na izmjenama Zakona o ANB, jer je takva potreba proistekla iz iskustva tokom dosadašnje primjene i obaveze u dostizanju standarda kolektivnog sistema bezbjednosti.
“U 2013. godini donijet je i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji ANB, pri čijoj su izradi korišćena najprimjenjivija iskustva partnerskih službi, zemalja članica NATO-a. Upravo je to bio jedan od preduslova za brzo prilagođavanje kolektivnom sistemu bezbjednosti”, rekao je Vučinić.

Prema njegovim riječima, u kontekstu nacionalnih i regionalnih izazova, Crna Gora, kao država koja dijeli vrijednosti Alijanse, prepoznala je kao svoj bezbjednosni interes savezničke bezbjednosne rizike i prijetnje, i u skladu sa tim definisala formu svog institucionalnog organizovanja.