Manja slova Veća slova RSSDJELOKRUG RADAAgencija prikuplja, evidentira, analizira, procjenjuje, koristi, razmjenjuje, čuva i štiti podatke:

1. O djelatnostima usmjerenim protiv nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, bezbjednosti i Ustavom utvrđenog pravnog poretka Crne Gore

2. Od značaja za odbrambene interese Crne Gore i ispunjenje strateških bezbjednosnih ciljeva i interesa (obavještajni i kontraobavještajni poslovi u oblasti odbrane)

3. O djelatnostima usmjerenim na vršenje terorizma;

4. O djelatnostima usmjerenim na vršenje organizovanog kriminala;

5. O najtežim oblicima krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom

6. O djelatnostima nosilaca obavještajnih aktivnosti drugih država od značaja za nacionalnu bezbjednost

7. O potencijalnim prijetnjama po ekonomske interese Crne Gore

8. O prijetnjama po međunarodnu bezbjednost

9. O drugim mogućim prijetnjama po nacionalnu bezbjednost

Agencija vrši kontraobavještajnu zaštitu Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, Predsjednika Crne Gore, drugih državnih organa, ministarstava i organa uprave, koja obuhvata aktivnosti od značaja za bezbjednost određenih lica i radnih mjesta u ovim organima, kao i objekata, opreme i prostora  koje oni koriste.
Agencija vrši bezbjednosne provjere, kao i druge poslove od interesa za nacionalnu bezbjednost, u skladu sa zakonom.

O podacima iz stava 1 ovog člana Agencija izvještava Predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade Crne Gore i predsjednika Skupštine Crne Gore
O podacima iz stave 1 tačka 2 ovog člana Agencija izvještava Savjet za odbranu i bezbjednost, kao i ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, u skladu sa Zakonom
Druge organe u Crnoj Gori o podacima koji se odnose na njihovu nadležnost Agencija izvještava kad to nalažu razlozi nacionalne bezbjednosti.