Manja slova Veća slova RSS

Da li smatrate da je efikasan sistem bezbjednosti bitan za nesmetano funkcionisanje države?


Aktuelnosti

14.06.2022.

Mi smo NATO!

Mi smo NATO!

Mi smo NATO! Zajedno sa našim saveznicima, dijelimo i štitimo zajedničke vrijednosti!

više...
26.05.2022.

Obavještenje

Članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 03/20 i 38/20) propisano je da su državnih organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni da na svojoj internet stranici objave sedmodnevno sve putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i da ih dostave Agenciji za sprječavanje korupcije.

više...
26.05.2022.

Obavještenje

Imajući u vidu da u Agenciji za nacionalnu bezbjednost u periodima od 21.04.2022. godine do 25.04.2022.godine i od 04.05.2022.godine do 08.05.2022. godine nijesu vršena plaćanja, ne može se izvršiti objava obrazaca Analitičkih kartica za navedene periode, shodno odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (˶Službeni list CG“, broj 03/20 i 38/20).

više...
12.05.2022.

Imenovan v.d. direktora ANB Crne Gore

Imenovan v.d. direktora ANB Crne Gore

Dr Savo Kentera je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Crne Gore 05. maja 2022. godine.

više...
30.06.2020.

Saopštenje

Članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, br. 03/20 i 38/20) propisano je da su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni da na svojoj internet stranici objave sedmodnevno sve putne naloge za korišćenje službenih vozila, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i da ih dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. U skladu sa realizacijom nadležnosti iz Zakona o ANB i shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka, putni nalozi za korišćenje službenih vozila u Agenciji za nacionalnu bezbjednost su rješenjem direktora Agencije označeni stepenom tajnosti, te stoga ne mogu biti javno objavljeni dokumenti.

više...