Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

anb

anb

anb

ANB

 anb

Da li smatrate da je efikasan sistem bezbjednosti bitan za nesmetano funkcionisanje države?


Aktuelnosti

12.05.2022.

Imenovan v.d. direktora ANB Crne Gore

Imenovan v.d. direktora ANB Crne Gore

Dr Savo Kentera je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Crne Gore 05. maja 2022. godine.

više...
30.10.2021.

Pomoćnik Generalnog sekretara NATO Dejvid Katler posjetio Agenciju za nacionalnu bezbjednost

Pomoćnik Generalnog sekretara  NATO Dejvid Katler posjetio Agenciju za nacionalnu bezbjednost

U ANB je dana 29.10.2021.godine upriličen sastanak pomoćnika Generalnog sekretara NATO za obavještajne i bezbjednosne poslove Dejvida Katlera sa direktorom ANB Dejanom Vukšićem.

više...
09.03.2021.

Čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić u radnoj posjeti Briselu

Čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić u radnoj posjeti Briselu

V.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, Dejan Vukšić, boravio je u radnoj posjeti Briselu gdje je ostvario niz sastanaka sa visokim zvaničnicima NATO u sjedištu Alijanse, na čelu sa Dejvidom Katlerom - pomoćnikom Generalnog sekretara NATO za obavještajne i bezbjednosne poslove. Tom prilikom data je puna podrška daljim reformskim procesima u ANB.

više...
30.06.2020.

Saopštenje

Članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, br. 03/20 i 38/20) propisano je da su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni da na svojoj internet stranici objave sedmodnevno sve putne naloge za korišćenje službenih vozila, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i da ih dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. U skladu sa realizacijom nadležnosti iz Zakona o ANB i shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka, putni nalozi za korišćenje službenih vozila u Agenciji za nacionalnu bezbjednost su rješenjem direktora Agencije označeni stepenom tajnosti, te stoga ne mogu biti javno objavljeni dokumenti.

više...
05.02.2018.

Obavještenje

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14, 76/15, 83/16 I 92/17), Agencija za nacionalnu bezbjednost objavljuje sedmodnevne analitičke kartice.

više...