Manja slova Veća slova RSSZNAK

 

 

 


Agencija za nacionalnu bezbjednost ima znak koji koristi u funkciji vizuelnog identiteta. Znak Agencije za nacionalnu bezbjednost kreiran je u obliku stilizovanog surog orla prikazanog u položaju zaštitnički pruženog desnog krila, sa skraćenicom “ANB” u osnovi koja sa stilizovanim orlom čini nerazadvojivu cjelinu.

Znak sadrži i kružni ili horizontalni ispis teksta “ Crna Gora Agencija za nacionalnu bezbjednost”.

Simbol orla duboko je ukorijenjen u crnogorskoj tradiciji i javljao se na gotovo svim zastavama, grbovima i znamenjima sa ovih prostora, a krasi i aktuelni državni grb i zastavu Crne Gore.

Koloristički, znak Agencije je u bojama crnogorske zastave - crvenoj i zlatnoj (žutoj), dok su skraćenica “ANB” i ispis teksta u tamno sivoj boji, simbolizujući crnogorski krš kao karakteristiku pejzaža na ovim prostorima.

Znak Agencije u koloru ili crno-bijeloj varijanti koristi se u skladu sa Knjigom standarda vizuelnog identiteta Agencije.

Autor idejnog rješenja znaka Agencije za nacionalnu bezbjednost i Knjige standarda je Budislav Bašović, dizajner iz Podgorice.